Chợ đồ cũ Phạm Thưởng Hải Phòng

51 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

0944.28.1102

0944.28.1102

hotro@chodocuhp.com